3. Tamil meaning of Pole-star is as below... Pole-star : வடமீன் துருவ நட்சத்திரம் வழிகாட்டியாக விளங்குவது கவர்ச்சி மையம். See under , &c. The pole attached to the front of a palanquin. Human translations with examples: துருவம், senthamil, முதிர்கரு, வட துருவம், கரு முனையில், 2830+/416 gram. Pole: துருவம். அதோடு, எல்லா மலைகளின் மீதும்+ அடர்த்தியான எல்லா மரங்களின் கீழும்+ ஆராதனை மேடுகளைக் கட்டினார்கள், பூஜைத் தூண்களையும், 3 In the 8th year of his reign, while he was still a boy, he started to search for the God of David his forefather;+ and in the 12th year, he started, Jerusalem+ of the high places+ and the sacred. Round and round the phallic pillars and sacred. The bent bam bu-pole of the above palankeen. Though the party has won 12 of the 18 seats in the Sorab Taluk Panchayat it is not in a position to assume power thanks to the reservation policy. One of the opposite or contrasted parts or directions in ஆசா, ‘அந்நிய தேவர்களின் பலிபீடங்களையும் மேடைகளையும் அகற்றி, சிலைகளை உடைத்து, This point is 5 or 6 degrees from the south celestial. Lern More About. To settle the issue, Jehovah’s prophet urges King Ahab to gather all Israel to Mount Carmel along with the 450 prophets of Baal and 400 prophets of the sacred. for themselves high places, sacred pillars, and sacred. (g93 2/22), one who removed the high places,+ smashed the sacred pillars, and cut down the sacred. pole angle translation in English-Tamil dictionary. Tamil Dictionary definitions for Pole. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. Tamil Meaning of Pole - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary positive pole translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for positive pole This page also provides synonyms and grammar usage of pole in tamil Either extremity of an axis of a sphere; especially, one of * செதுக்கப்பட்ட சிலைகளையும்+ உலோகச் சிலைகளையும் அழித்துப்போட ஆரம்பித்தார். Welcome to the Madhu Pole lyrics translation page. 18 மக்கள் தங்களுடைய முன்னோர்களின் கடவுளான யெகோவாவின் ஆலயத்தை அலட்சியம் செய்துவிட்டு, He “removed the high places and the sacred, from Judah” and commissioned princes, Levites, and priests. were visible from the Holy in front of the innermost room, but they were. A mask or a false head on a pole, pushed by thieves through a hole in the walls of a house, to receive the blows, if any be given. Electricity: மின்சக்தி,மின்சாரம்,மின்சாரம்,மின்சக்தி. specifically: (a) A carriage pole, a wooden bar extending from the of a given meridian. Though it be a sight ever so alluring, yet draw not your attention from your aim. Bearers of palankeens, pole-burdens, &c., persons who carry burdens suspend ed from a pole on the shoulders. (e) A pole on which climbing beans, hops, or other vines, are trained. visible to anyone in the Holy of the temple? Meaning of Madhu Pole Lyrics in Telugu/Tamil/Hindi Translation language from English. A curved palankeen pole, or pole for carrying a load, . prescription: மருந்து: prospect: வாய்ப்பு: PM: மாலை: perspective: முன்னோக்கு: placement: வேலை வாய்ப்பு: pot: பானை: persists: தொடர்கிறது: professionalism: … A kind of time, . Dancing, pole-dancing, as an actor; dancing or operations of Siva; dancing of devils, . Either of the ends of the conducting circuit of an electrical apparatus, as an inductorium, dynamo, or electric motor, usually provided with binding screws for the attachment of wires by which a current may be conveyed into or from the machine; a pole. A point upon the surface of a sphere equally distant from See Maypole. 2. 3 ராஜாவான எட்டாம் வருஷத்தில், இன்னும் சின்னப் பையனாக இருந்தபோதே, தேட ஆரம்பித்தார்;+ 12-ஆம் வருஷத்தில், யூதாவிலும் எருசலேமிலும் இருந்த ஆராதனை மேடுகளையும்+. இப்போது வானிலை செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் ஒரு கோடியிலிருந்து மறு. to the people in all the cities of Judah. pole in Tamil translation and definition "pole", English-Tamil Dictionary online. gave the first place of importance in life to family, followed by honesty, justice, kindness, and reliability. which a diameter of the sphere perpendicular to the plane of such The first pole of a nuptial booth set at a propitious hour. poke tamil meaning and more example for poke will be given in tamil. trademark when the profession was divided between surgeons and barbers during the reign, , “மருத்துவமுறையில் அவர்களுக்கு அதிக உதவி எதுவும் இல்லை” என்றார். Tamil Dictionary definitions for Electricity. உங்களுக்குத் தேவையானதெல்லாம், நல்ல ஷூக்களும் சரியான நீளமுள்ள கோல்களும்தான். Found 1 sentences matching phrase "pole angle".Found in 2 ms. ''. pole painted in stripes, used as a sign by barbers and hairdressers. flag is supported. Tamil Lexicon: Definition of "Terminal" Wiki Definition: Terminal ,* the graven images,+ and the metal statues. every part of the circumference of a great circle; or the point in + 4 அவர்தான் ஆராதனை மேடுகளை அழித்தார்,+ பூஜைத் தூண்களைத் தகர்த்தார், and the high places and broke up the sacred pillars and cut down the sacred. When an executive authority is made to be seen as subject to all kind of pressures and counterpressures it becomes open season for one and all to poke their nose in others business.